Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Family Reunion 1997 - Also checkout our TNG Photos Album.

Here we are, all twenty five. We came from California, Washington, Illinois,
New Jersey and of course Norway.

Her er vi, alle tjuefem. Vi kom tilreisende from California, Washington, Illinois,
New Jersey, og selvfølgelig fra Norge.Master Genealogist, Sigmund surveys our work. Charts with over 700 names
descendants of Anders and Anna Rønneberg - cover the front windows of Genealogy Central.

Sjefsgeneaolog Sigmund betrakter arbeidet. Skisser med mer enn 700 navn
etterkommere av Anders og Anna Rønneberg - dekker vinduene in slektsgranskningssentralen.


Our hosts, Andy, Tom, Joan,and Grant made sure everyone had plenty to eat and drink.
Here we are enjoying a seafood feast and getting to know each other.

Våre verter, Andy, Tom, Joan og Grant sørget for at alle hadde mer enn nok av mat og drikke.
Her nyter vi et måltid sjømat og blir kjent hverandre.


Tom, always the perfect host, didn't want anyone to get their feet wet. On the left, Tom is carrying Jens from the boat to the beach. On the right, Anne is wearing her beautiful Norwegian Bunad.

Den alltid perfekte vert, Tom, ville ikke ha noe av at gjestene ble våte på beina. Til venstre bærer Tom Jens fra båten til stranden. Til høyre sees Anne kledd i hennes nydelige, norske bunad.

In October, Jens and Odd hosted a mini-reunion to share their pictures and stories
at Jens' home in Oslo Norway.

I oktober var Jens og Odd vertskap for et mini-slektstreff for å vise fram bilder og fortelle historier
i Jens' hjem i Oslo Norge.

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at Home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage

 

Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

Using Ellis Island

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to family history

 

Kiwi Genealogy Rescources