Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Prop
rnneberg3copy
Author

Proprietærene -the Rønneberg Saga

summary by Per Rønneberg Bremnes

Rønneberg - the old dynasty comes out of the shadows

Christoffer Rønneberg came to Summøre the 1750s, poor as a church rat. He had died in 1824 as the county’s richest man, after making a killing in the fish trade and the purchase of everything from small holdings to churches. But it was not without drama.

The Rønneberg sons continued where their father left off. For over 200 years the Rønneberg family was the most most powerful in Sunnmøre. From its large merchant houses in Valderhaug, Ålesund and Larsnes, they sent ships loaded with dried cod and other fish products to Cuba and Brazil in the early 1800s. Also, in northern Norway, the Rønneberg-name was known through the Wasmuth clan, owners of the Tromsø estate in Lyngen.

The book tells the story of the Rønnebergs, seasoned with fond and wistful anecdotes. It’s about love and hatred, yearning and having a great reunion. This story is made to come alive through a sweeping, fresh storytelling style.

Proprietærene - the Rønneberg Saga

sammendrag av Per Rønneberg Bremnes

Rønneberg—det gamle dynastiet trer ut av skyggene

Christoffer Rønneberg kom til Summøre på 1750—tallet, fattig som ei kirkerotte. Han døde i 1824 som amtets rikeste mann, etter å ha slått seg opp på fiskehandel og kjøp av alt fra husmannsplasser til kirker. Men det skjedde ikke uten dramatikk.

Sønnene fortsatte der faren sluttet. I over 200 år var Rønneberg-slekten den mektigste på Sunnmøre. Fra sine store kjøpmannshus på Valderhaug. I Ålesund og på Larsnes, sendte de skip lastet med klippfisk og andre fiskeprodukter, til Cuba og Brasil allerede tidlig på 1800-tallet. Også i Nord-Norge ble Rønneberg-navnet kjent gjennom Wasmuth-slekten, eierne av Tromsøgodset i Lyngen.

Boken forteller historien om Rønneberg, krydret med glede og vemodige anekdoter. Om kjærlightet og hat, lengsel og gode gjensyn. Levendegjort gjennom en feiende frisk fortellerstil.

For more information Click here

For mer informasjon klikk her

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

Using Ellis Iland

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to famiy history

 

Kiwi Genealogy Resources