Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Hvordan Hansen ble Rønneberg

How Hansen became Rønneberg

Ca. 1930 kjøpte min bestefar - Harald Hansen (1874-1943) en bil. Han var da gift med Anna Rønneberg-Hansen (1883-1975), og han hadde ikkebilsertifikat. Dette ble ordnet ved at en av hans fire barn steppet inn som sjåfør, når han fikk lyst på en biltur.

En dag han var ute og kjørte med sin far og en av sønnene som sjåfør, kolliderte de med en bil i nærheten av hjemmet i Oslo. Selv om skaden på bilene var minimal, var tradisjonen den gang at politiet tok opp forklaring på stedet. Politimannen spurte først om sjåførens navn. "Jeg heter Harald Hansen" svarte han. "Og hva heter passasjeren i forsetet?" spurte politimannen. "Jeg er Oberstløytnant Harald Hansen" svarte eieren av bilen. "Og hva heter han som sitter i baksetet?" spurte politimannen igjen. "Jeg er Oberst Hansen" svarte han. Politimannen kunne ikke tro alt dette, og ba dem alle komme til stasjonen for identifikasjon.

Etter denne hendelsen byttet barna til Anna og Harald navn fra Hansen til Rønneberg-Hansen. Senere, i 1939 ble navnet Hansen droppet ifølge dokument fra Det kongelige Justisdepartement. Slik ble min far - Jens - hetende Rønneberg, og jeg - hans sønn - fikk æren av å bære det samme navnet.

Jens Rønneberg

Around 1930, my grandfather - Harald Hansen (1874-1943) (married to Anna Ronneberg-Hansen (1883-1975)) purchased an automobile without possessing a drivers license. This problem was solved by asking any of his four children to step in as a driver - whenever he felt like a drive in his car.

Consequently, one day Harald Hansen was out driving with his father and one of his sons as driver. Their car collided with another car near their home in Oslo. Although there were only minor scratches on the vehicles, the tradition at that time was to call the police to make a report. The policeman first asked the name of the driver. "I am Harald Hansen" he said. "OK, who is the passenger in the front seat?" asked the policeman. "I am Lieutenant Colonel Harald Hansen" answered the owner of the vehicle. "And who is the person in the back seat?" asked the policeman again. "I am Colonel Hansen" he answered. The policeman could not believe this, and had them all come down to the station to identify themselves.

After this incident, the children of Anna and Harald changed their names to Ronneberg-Hansen instead of Hansen. Later, in 1939, the name Hansen was officially dropped according to a document by The Royal Norwegian Justice Department. Since my father - Jens - now carried the family name - Ronneberg, I myself am honored with the same name.

Jens Rønneberg

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

TNG search for Ronneberg

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to famiy history

 

Kiwi Genealogy Resources