Photos


Tree:  

Matches 101 to 150 of 435     » See Gallery    » Slide Show

    «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
101
Einar Rønneberg
Einar Rønneberg
Einar Rønneberg and his wife with Cousin Warren Ronneberg from the US.
 
102
Einar Rønneberg
Einar Rønneberg
As a young boy
 
103
Einar Rønneberg Family
Einar Rønneberg Family
Einar Holger, John Tørres, Einar, Else, Borghild, Asbjørg
 
104
Einar Røyneberg
Einar Røyneberg
As a young man
 
105
Eivind Oanes
Eivind Oanes
 
106
Eivind Oanes
Eivind Oanes
Cousin to Skip and Terry Rønneberg
 
107
Elisa Rasmine Ronneberg
Elisa Rasmine Ronneberg
Elisa Rasmine Rønneberg was born November 02, 1836 to Andreas Severin Rønneberg and Karen Elisa Rønneberg, who were first cousins. After Andreas died in 1846, Karen married Lars Petter Kolbeinson Barstad, who happened to be the half-brother of Nils Kolbeinsson Barstad. It was through this familial connection that Colbein and Elisa met. As noted above, they married in 1866.

Elisa died February 20, 1916, in Aalesund and is also buried at the family plot at Borgund Kirke.

Picture from Lisa Stitt's collection.
 
108
Elisabeth Jorine Bryne
Elisabeth Jorine Bryne
 
109
Elisabeth Marie Mechlenburg
Elisabeth Marie Mechlenburg
 
110
Ella Kielland Aanesen
Ella Kielland Aanesen
 
111
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
112
Else and Elisabeth
Else and Elisabeth
Per og Henny datter, Else og datterdatter Elisabeth taken 17 Mai 1999.
 
113
Emilio Bernal Monsen
Emilio Bernal Monsen
 
114
Emma (Gursli) Røyneberg
Emma (Gursli) Røyneberg
 
115
Enoch John Haga
Enoch John Haga
This picture was taken at North Shore at Lake Tahoe in Apr 2008.
 
116
Enok Jonasson Braut
Enok Jonasson Braut
 
117
Enok Rønneberg
Enok Rønneberg
 
118
Enok Tørresen Rønneberg
Enok Tørresen Rønneberg
 
119
Erling Rønneberg
Erling Rønneberg
 
120
Evelyn Grant
Evelyn Grant
RN nursing school graduation, Mercy Hospital, Nampa, ID
 
121
Family reunion at Strulla Cabin in Norway
Family reunion at Strulla Cabin in Norway
Strulla cabin (Norway) in September 2009, showing from left: Hussein Afeef; Ragni Nilsen; Berit Rønneberg, Odd Nilsen and Grete Rønneberg.
 
122
Finn Rønneberg Ker
Finn Rønneberg Ker
 
123
First Cousins Terry, Joan, Chris, Skip
First Cousins Terry, Joan, Chris, Skip
 
124
Four generations of Adam Larsen Berge Sporaland
Four generations of Adam Larsen Berge Sporaland
Father, son, grand son and great-grandchild. Note: The youngest is either Konrad Håland or his sister Inger Håland.
 
125
Four Generations of Barstads.
Four Generations of Barstads.
Karen Elisa Ronneberg
Elisa Rasmine Ronneberg
Nina Margrethe Barstad
Ingerid Strom

Picture from Lias Stitt's collection
 
126
Frank Scholl
Frank Scholl
 
127
Frithjof Konrad Rønneberg Meyer
Frithjof Konrad Rønneberg Meyer
 
128
Gabrielle Rønneberg
Gabrielle Rønneberg
Per Rønneberg Bremnes' great-great aunt.
 
129
Garborg Home sign
Garborg Home sign
This is the sign outside Arne Garborg's home.
 
130
Garborg's home
Garborg's home
 
131
Georg Daniel Barth Rønneberg family home
Georg Daniel Barth Rønneberg family home
“The Rønneberg house in Sjøholt” by Per Rønneberg Bremnes

Georg Daniel Barth Rønneberg was the ”district police superintendant” from 1848 to 1877. He was born on Valderøy in 1818 to Karen Sibylla Baade and Elias Rønneberg. During the first term in office he lived at the farm Blindheim in Sykkylven, but later moved to Sjøholt around 1860. There he built a house where he lived with his wife Ane Cimber Hofseth and their son Johan Christopher Rønneberg. Their daughter, Karen Sibylla Baade Rønneberg, was born there in 1862. The picture of the Rønneberg house is taken after 1880. Georg Daniel Barth Rønneberg had already moved out when the picture was taken.

“Rønneberg huset i Sjøholt” av Per Rønneberg Bremnes

Georg Daniel Barth Rønneberg var lensmann i årene 1848 til 1877. Han var sønn av Karen Sibylla Baade og Elias Rønneberg og var født på Valderøy i 1818. I den første tiden av sin embetsutøvelse bodde han på gården Blindheim i Sykkylven, men flyttet i 1860 årene til Sjøholt. Der bygget han seg hus på en tomt som han bygslet og flyttet inn med konen Ane Cimber Hofseth og sønnen Johan Christopher Rønneberg. Datteren Karen Sibylla Baade Rønneberg er født i Rønneberg huset. Bildet som vises av Rønneberg huset er tatt i 1880 årene etter at Georg Daniel Barth Rønneberg med familie var flyttet fra stedet.

I give my permission for free use of the picture of the Ronneberg house in Sjøholt on the Ronneberg website. Tore Gjære
 
132
Gerda Irene Reininger
Gerda Irene Reininger
 
133
Gerda Margreta Håland
Gerda Margreta Håland
 
134
Giske Estate - Giske Herregård
Giske Estate - Giske Herregård
Giske Estate, by Per Rønneberg Bremnes

In 1582 Giske was a royal estate. In 1762 the estate was bought by Nils Hagerup. When he died in 1789, Giske went to his son Christopher Hagerup. He did a lot on the estate. By doing so he get into debt. After the death of Christoffer Hagerup in 1804, the estate was put on auction to meet the debts. Christoffer’s widow, Anne Kristine Danholm, was able to buy the property. In 1812 she transferred it to her son-in-law, Peder Elias Rønneberg, who was married to her daughter, Charlotte Marie Hagerup. He also got into economic trouble, and the estate was again sold at auction in 1828. Two years later Peder Elias died.
The estate went in dissolution in the 16th century. The old marble church from 1130 is the only building left of the estate.

Giske herregård, av Per Rønneberg Bremnes

Giske ble i 1582 omgjort til krongods. Godset ble i 1762 kjøpt av Nils Hagerup. Ved hans død i 1789, ble godset overtatt av sønnen Christopher Hagerup. Han gjorde mange forbedringer på godset, men kom med dette i økonomiske vanskeligheter. Da han døde i 1804, og boet ble oppgjort var, det konkurs. På en auksjon i 1805 ble Giske solgt til enken Anne Kristine Danholm. Hun overdro herregården til sin svigersønn Peder Elias Rønneberg, som var gift med hennes datter Charlotte Marie Hagerup. Også han fikk økonomiske vanskeligheter, og herregården ble igjen solgt på auksjon. Denne gang i 1828. To år etter døde Peder Elias.

Godset gikk i oppløsing i slutten av det 16.århundre. Den gamle marmorkirken fra 1130
er det eneste som står igjen av de gamle bygningene på godset

 
135
Gløersen Family Crest
Gløersen Family Crest
Slekten Gløersen av Per Rønneberg Bremnes

Slekten Gløersen’s stamfar var Gløer Jonsen Rønneld (1640-1713) fra gården Rønneld i Skjeberg, Østfold. Han var lensmann i Skjeberg fra 1666 til sin død, og eier av Østre Rønneld og adskillig annen eiendom i Skjeberg.Han giftet seg med Marthe Olsdatter (?-1730) og fikk mange etterkommere. Blant annet Hans Andreas Tanberg Gløersen som omtales som Bergensbanens far. En annen kjent person er Per Gloersen, forsker ved NASA. De som bærer navnet Gløersen i dag (Gloersen in USA) er alle etterkommere av Gløer og Marthe.

To av barna til Gløer og Marthe – Ole og Karen – fikk etterkommere som giftet seg inn i Rønneberg slekten. I alt var det 3 etterkommere av dem som giftet seg inn i Rønneberg slekten. Ole (Oluf) Gløersen (1673-1734) representerer den agnatiske linjen. Hans 3ggr. tippoldebarn Olaf Gløersen gifter seg med Augusta Parelius Frost, datter av Ole Frost og Caroline Christiane Schølberg Rønneberg.

Karen Gløersdatter (1677-1758) representerer den kognatiske linjen. To av hennes tipptippoldebarn – Christian Ulrik Kyhn Gløersen og Astrid Gløersen – giftet seg også inn i Rønneberg slekten. Disse to var søsken og barn av Kristian Gløersen og Ragnhild Kyhn. Christian Ulrik giftet seg med Anna Margrethe Rønneberg, datter av Joakim Holmboe Rønneberg og Louise Fredrikke Brinchmann. Søsteren Astrid giftet seg med Carl Esaias Rønneberg, sønn av Carl Esaias Rønneberg og Hanna Jacoba Hoffmann.

Olaf Gløersen’s var sønn av seksmenning til Christian Ulrik og Astrid.

The Gløersen family by Per Rønneberg Bremnes

The Gløersen’s originated from Gløer Jonsen Rønneld (1640-1713) from the farm Rønneld in Skjeberg. He was the district police superintendent in the area from 1666 until his death. He was also the owner of the farm “Østre Rønneld” and other lands and properties in the same area. He was married to Marthe Olsdatter (? – 1730) and they had some notable descendants. Among them was Hans Andreas Tanberg Gløersen, the “father” of the railway line between Bergen and Oslo. Another was Per Gloersen, a scientist at NASA, in the USA. Today, all persons who have the surname Gløersen (or Gloersen in USA) are descendants of Gløer and Marthe.

Two of the children of Gløer and Marthe – Ole and Karen – have descendants that married into the Rønneberg family. Ole (Oluf) Gløersen (1673-1734) represents the male line. His 4th great grandson Olaf Gløersen married Augusta Parelius Frost, daughter of Ole Frost and Caroline Christiane Schølberg Rønneberg.

Karen Gløersdatter (1677-1758) represents the female line. Two of her great-great-great grandchildren – Christian Ulrik Kyhn Gløersen and Astrid Gløersen – also married into the Rønneberg family. Christian and Astrid were siblings and the children of Kristian Gløersen and Ragnhild Kyhn. Christian Ulrik married Anna Margrethe Rønneberg, daughter of Joakim Holmboe Rønneberg and Louise Fredrikke Brinchmann. Christian Ulrik Kyhn Gløersen’s sister, Astrid, married Carl Esaias Rønneberg, son of Carl Esaias Rønneberg and Hanna Jacoba Hoffmann.

Olaf Gløersen’s was 5th cousin, once removed, to Christian Ulrik and Astrid.
 
136
Grave Stone of Jan Torp Pharo's parents and his father's parents.
Grave Stone of Jan Torp Pharo's parents and his father's parents.
Ingvild Nilssen born Rønneberg, Fredrik Wexelsen Nilssen, Hans Ramm Nilssen and Kare Torp
 
137
Grethe Pernille Ivarsdatter Sviland
Grethe Pernille Ivarsdatter Sviland
Wife of Martin Kristian Andersen Rønneberg
 
138
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
139
Gro Rønneberg
Gro Rønneberg
 
140
Guri Nygård
Guri Nygård
 
141
Gurina Tjølsdotter Gjesdal
Gurina Tjølsdotter Gjesdal
Wife of Søren Sørenson Hetland
 
142
Gyda Rønneberg Erdmann and Thomine Thorsen Rønneberg
Gyda Rønneberg Erdmann and Thomine Thorsen Rønneberg
Daugther Gyda Rønneberg on the left and mother Thomine Thorsen on the right
 
143
Gyda Rønneberg Erdmann, Gudrun and Georg Erdmann
Gyda Rønneberg Erdmann, Gudrun and Georg Erdmann
Gyda Eerdmann with daugther Gudrun and son Georg
 
144
Hanna Elisabeth Bonde
Hanna Elisabeth Bonde
 
145
Hanna Håland
Hanna Håland
 
146
Hanna Jacoba Hoffmann
Hanna Jacoba Hoffmann
Wife of Carl E. Rønneberg I932
 
147
Hans Andreas Møller's letter
Hans Andreas Møller's letter
This letter was written by Hans Møller to his mother Kirsten Margrethe Coldevin Rønneberg, 22 Jan 1863. The translation was done by Kristen (Christine) Doving, Hans grand daughter, 19 Nov 1986.
 
148
Hans Jondahl Rønneberg
Hans Jondahl Rønneberg
 
149
Harald Rønneberg Meyer
Harald Rønneberg Meyer
 
150
Harold Hansen, Trygve Rønneberg, Anna Rønneberg
Harold Hansen, Trygve Rønneberg, Anna Rønneberg
Possibly Jens Olai Hansen
 

    «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources