Histories

» Show All     «Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 40» Next»     » Slide Show

The Frost Family StoryFrost familien av Per Rønneberg Bremnes

Jonas Olsen, født i 1760 i Frosta av Ole Christensen Moxnes og Malene Andersdtr. Hellem. Hans far het opprinnelig Ole Christensen Husby og var fra Åsen. Han fikk bygselbrev på Moksnes av futen Arnet i 1748. Malene var datter av Anders Jonsen og Mette Olsdtr. Rygg.

På Frosta finnes det i dag etterslekt av Ole og Malene gjennom deres datter Gunhild Olsdatter. Andre etterkommere er spredt utover Trøndelag. En av Jonas sine sønner – Anton Benedict – ligger begravet på Frosta. Et av Anton Benedict’s barn – Nathalia Ovedie Johanne – giftet seg på Frosta. I folketellingen 1900 finner vi henne med sin familie på Nørve utenfor Ålesund.

Jonas Olsen begynte og studere teologi 24 år gammel og ble student i 1790. Etter at han begynte å studere tok han navnet Frost. Hvorfor vites ikke. Det kan ha vært en forkortning av stedsnavnet Frosta. Det kan også være at han ”tok” navnet etter en annen som han så opp til. En slik person kan være presten Ole Andreassen Frost. Han var født i 1716 i Frosta og omkom på sjøen i 1749.

Jonas giftet seg i 1797 med Dorothea von der Lippe Parelius. Hun var datter av presten Jacob von der Lippe Parelius i Meldal. De fikk 9 barn. 4 av dem ble prester. Blant annet Jacob von der Lippe Parelius Frost som ble prest i Ulvik i Hardanger. Jacob er brukt som rollefigur i bokserien ”Fedrane” av Torunn Ystaas som kom ut for noen år siden

Prestegjerningen til Jonas begynte i Støren i 1795, hvor han var residerende kapellan. Deretter ble han prest i Nesset. Tilslutt var han i Orkdal fra 1825 til han døde i 1845. Han hadde da vært prest i 50 år.

Jonas blir også omtalt som jordbrukspresten og potetpresten. Han drev prestegården Nesset mønstergyldig og gjorde mye for å innføre nye planter og forbedre driftsmåtene i bygden. Det ble sagt om Jonas at ”han gjorde seg meget fortjent til potetplantens utbredelse”. Jonas hentet også sauer fra Skottland hjem til Norge.

The Frost family by Per Rønneberg Bremnes

Jonas Olsen, was born to Ole Christensen Moxnes and Malena Andersdtr. Hellem in 1760 in Frosta. Ole was from Husby in Åsen. He received the Moxnes farm on lease from “futen” Arnet in 1748. Malena was the daughter of Anders Jonsen and Mette Olsdtr. Rygg.

Today,in Frosta, there are descendants of Ole and Malene through their daughter Gunhild Olsdtr. One of their son’s – Anton Benedict – is buried in Frosta. Also, one of Anton Benedict’s children – Nathalia Ovedie Johanna – was married in Frosta. In the 1900 Census, we find Nathalia with her family in Nørve, which is located outside Ålesund.

Jonas Olsen started studying to become a minister in the age of 24. He became a student in 1790 and he then “took” the name Frost. Why he did that, I don’t know. Perhaps Jonas was abbreviating the name “Frosta”, or it could have been the name of someone he admired. Such a person was the minister Ole Andreassen Frost. He was born at Frosta in 1816 and died in 1749.

Jonas was married to Dorothea von der Lippe Parelius in 1797. Dorothea was the daughter of Jacob von der Lippe Parelius in Meldal. Jonas and Dorothea had 9 children, and 4 of them became ministers. Amongst them was Jacob von der Lippe Parelius Frost who was a minister in Ulvik, Hardanger. Jonas is used as a character in the book serial “Fedrene” by Torunn Ystaas, which was published a couple of years ago.

The life as a minister for Jonas started in Støren in 1795. After that he was minister in Nesset, finally he was minister in Orkdal from 1825 until he died in 1845. He then had been a minister for 50 years.

Jonas was also mentioned as the minister of agriculture. He was also known as the “potato minister”. He ran an exemplary farm at Nesset, and he did a lot to improve the farming in the community. Jonas also imported sheep from Scotland.

Owner/SourcePer Rønneberg Bremnes
Date11 June 2008
PlaceBergen, Norway
Linked toFrost, Jonas
AlbumsPer Rønneberg Bremnes

» Show All     «Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 40» Next»     » Slide Show
Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources