Histories

» Show All     «Prev «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 40» Next»     » Slide Show

The Rønnebergs in Australia In English Rønneberg i Australia i NorskRønneberg i Australia av Per Rønneberg Bremnes

Den Australske grenen av Rønneberg familien, er etterkommere av Mary Ann Murdoch og Johan Olaf Rønneberg. Mary Ann var datter av John Murdoch og Janet Barr og ble født 5juli 1869 i Ochiltree, Ayrshire i Skottland. Hun kom til Australia sammen med sine søsken Alexander, John og Margaret. Hennes far John Murdoch dør i 1869 i en alder av 47 år. Han ligger begravet på Ochiltree kirkegård. Når hennes mor døde er uvisst, men det finnes en Janet Barr som dør i 1891. Kilden for begge gravene er registeret over gravstener på Ochiltree kirkegård.

Johan Olaf Rønneberg ble født i 3april 1862 i Selje, Norge av Alis Jonsdatter (Refvik) og Daniel Theodor Rønneberg. Om Johan Olaf sies det at han ble født i Bergen, Norge, men dette kan ikke være riktig. Johan Olaf er innført i kirkeboken for Selje (1858 – 1870) under døpte barn i 1862. Johan Olaf vokser opp på gården Refvik i Selje. Han finnes der i folketellingen 1865 sammen med sine foreldre og søstrene Anna og Nelianna. Anna er min oldemor.

Sjømann var Johan Olaf sannsynligvis hele sitt liv, og det er trolig som sjømann han ankommer Australia 24juli 1882. Fire år etter ankomst – 19 may 1886 - gifter han seg med Mary Ann. Det engelske alfabetet inneholder ikke ø, så deres etternavn ble endret til Renneberg. I dag finnes deres etterkommere i Australia under mange navn. Foruten Renneberg skal nevnes Aird, Barton, English, Gustard, Harwey, Horwood, McGillicuddy, Stokes og Wade. Her nevnt i alfabetisk rekkefølge.

Det er lett å se tilknytningen til deres familier i Europa bare ved å se på deres navn. Deres andre datter blir døpt Janet Barr Renneberg etter Mary Ann’s mor og deres fjerde sønn Daniel Theodore Renneberg blir oppkalt etter Johan Olaf’s far. Ytterligere to etterkommere av Johan Olaf og Mary Ann får navnet Daniel. I 1906 blir deres siste barn født. Hun får navnet Alida. Trolig navngitt etter Johan Olafs yngste søster Alida.

The Rønnebergs in Australia by Per Rønneberg Bremnes

The Australian branch of the Rønneberg family, are descendants of Mary Ann Murdoch and Johan Olaf Rønneberg. Mary Ann was born to John Murdoch and Janet Bar on 5 July 1869 in Ochiltree, Ayrshire in Scotland. Mary Ann arrived in Australia with her siblings Alexander, John and Margaret. Her father John Murdoch died in 1869 at the age of 47. He is buried in the Ochiltree graveyard. I am uncertain of the year her mother died; however, in the Ochiltree Cemetary Directory, I’ve found a Janet Barr who died in 1891. John Murdoch is listed in the same directory.

Johan Olaf Rønneberg was born to Alis Jonsdatter (Refvik) and Daniel Theodor Rønneberg on 3 April 1862 at Selje, Norway. I’ve read that Johan Olaf’s place of birth was in Bergen, Norway. In my opinion that couldn’t be correct. The reason is that he is listed as born in Selje in the Church Book for that Parish (1858 – 1870). Johan Olaf grew up on the farm in Refvik and is listed in the Census 1865 for Selje along with his parents and siblings, Anna and Nelianna. Anna is my great-grand mother.

Johan Olaf was a seaman all his life, and it was probably as a seaman he arrived in Australia 24 July 1882. Four years later – 19 May 1886 – he was married to Mary Ann Murdoch. As we know, the letter “ø” isn’t in the English alphabet, so their surname was changed to Renneberg. Today they have descendants in Australia by many different names: Aird, Barton, English, Gustard, Harwey, Horwood, McGillicuddy, Stokes and Wade. The preceding names are mentioned here in an alphabetic order.

It is easy to see Mary Ann and Johan Olaf’s connection to their families in Europe by just looking at their names. Their 2nd daughter is named Janet Barr Renneberg after Mary Ann’s mother and their 4th son is named Daniel Theodore Renneberg after Johan Olaf’s father. Furthermore, two Daniel’s were born before their last daughter was named Alida after Johan Olaf’s youngest sister by the same name.

Owner/SourcePer Rønneberg Bremnes
Date12 Sep 2008
Latitude-25.274398
Longitude133.775136
Linked toMurdoch, Mary Ann; Rønneberg, Johan Olaf
AlbumsPer Rønneberg Bremnes

» Show All     «Prev «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 40» Next»     » Slide Show
Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources