Øwre, Dagny Johnsen Dedekam

Female 1888 - 1970  (81 years)


 

Øwre familien av Per Rønneberg Bremnes The Øwre family by Per Rønneberg BremnesØwre familien av Per Rønneberg Bremnes (English version below)

Slektsgransking kan ofte være en tålmodighetsprøve. Dette blir fort glemt når man finner det som det letes etter. Spesielt er det når en finner slektskap som ikke var kjent. Dette var noe jeg selv fikk oppleve da jeg for en tid tilbake så på anene til Anna Margrethe Holmboe (1825-1907) . Hennes mor var Anna Johanne Øwre (1801-1887).

Et annet Øwre navn dukket opp i mitt hode. Dette var Dagny Johnsen Dedekam Øwre (1888-1972). Hennes far var Jørgen Anthon Johnsen (1857-1923).

Noe slektskap mellom Anna Johanne Øwre og Jørgen Anthon Johnsen var ikke kjent for Rønneberg slekten i Ålesund. Spesielt er det at Anna Margrethe og Dagny gifter seg med hver sin Rasmus Gerhard Rønneberg. Anna’s Rasmus (1822-1884) og Dagny’s Rasmus (1885-1913). Spesielt er det også at Dagny gifter seg med sin Rasmus den 13mars 1913. Tidspunktet for vielsen var klokken 1300.

Etter lang tids leting etter et eventuelt slektskap, fant jeg det omsider.

Deres felles stamfar var Mads Olsen (1663-1715), lensmann i Ytterøy kommune. Han bodde på lensmannsgården Øwre (Øvre) og var gift med Margrethe Amundsdatter Øwre (?-?). Hun var datter av den forrige lensmannen Amund Andersen Øwre (?-?). Med sin kone fikk Mads tre barn, bl. a. sønnen Amund Madsen (1699-1753).

Amund Madsen var også lensmann, men han var også bonde og gifter seg med Ingeborg Bardosdatter (1715-1799). Hun var datter av Bardo Henriksen Vestreim. De tok navnet Øwre etter gården. De fikk 8 barn, hvorav to av dem – Henrik Øwre (1726-1799) og Peder Leth Øwre (1747-1802) - fikk etterkommere som giftet seg inn i Rønneberg slekten i Ålesund. Leth navnet fikk Peder trolig etter en av fadderne – Raphael Leth.

Henrik og Peder kommer begge til Molde, Henrik som hospitalforstander ved Reknes sanatorium og Peder som sorenskriver og byfogd.

Henrik gifter seg med Elisabeth Blom (1740-1817). Deres sønn Andreas Blom Øwre (1761-1820) var også hospitalforstander. Han innehadde også stillingen som postmester. Med sin kone Anna Helsing Paust (?-?) fikk de datteren Anna Johanne Øwre (1801-1887).

Peder gifter seg med Mette Susanne Jalles (1759-1849). Hun var datter av Peder Adamsen Jalles (1720-1795) og Ulrikke Antoinette Eeg (1722-?). De ble velsignet med tre barn. En av dem var Peder Jalles Øwre (1788-1851). Han startet Svaneapoteket i Ålesund og var også byens ordfører. Han gifter seg med Karen Spliid Møller (1800-1880), datter av Jens Worm Møller (1773-1813) og Louisa Augusta Baade (1788-1813). Deres datter Jensine Wilhelmine Øwre (1828-1908) får sønnen Jørgen Anthon Johnsen med sin mann Christian Johnsen.

Jørgen Anthon Johnsen arver sin onkel Peder Leth Øwre (1826-1883) som dør barnløs. Jørgen Anthon Johnsen tar da sin mors pikenavn Øwre i tillegg til sin fars navn, og kaller seg Jørgen Anthon Johnsen Øwre. Han gifter seg med Anna Marie Dedekam (1860-1885). Sammen får de datteren Dagny Johnsen Dedekam Øwre.

Slektskapet mellom disse to kvinnene blir at Dagny Johnsen Dedekam Øwre blir datter av firmenning til Anna Margrethe Holmboe. Dette slektskapet gjør at nye slektskap blir etablert. En onkel blir plutselig også en syvmenning. Men dette blir en annen historie.


The Øwre family by Per Rønneberg Bremnes

Genealogy is often a real trial of patience, but the trials are soon forgotten when you find what you are looking for. Especially when you find previously unknown relationships. A while back I was looking at Anna Margrethe Holmboe’s (1825-1907) ancestors and I experienced that fact for myself. Anna’s mother was Anna Johanne Øwre (1801-1887).

Another Øwre name came into my head. It was Dagny Johnsen Dedekam Øwre (1888-1972). Her father was Jørgen Anthon Johnsen (1857-1923).

The relationship between Anna Johanne Øwre and Jørgen Anthon Johnsen was not previously known to the Rønneberg family in Ålesund. The fact that their daughters – Anne Johanne and Dagny - both married a man called Rasmus Gerhard Rønneberg had not been known. Anna married Rasmus Gerhard Rønneberg (1822-1884) and Dagny married Rasmus Gerhard Rønneberg (1885-1913). I must mention that Dagny married 13 Mar 1913 at the time 1300.

After a much research, I found the relationship between the two women.

Their common first male ancestor was Mads Olsen (1663-1715). He was a district police superintendent in the Ytterøy municipality. He lived at the farm Øwre (Øvre) and was married to Margrethe Amundsdatter Øwre (?-?). She was the daughter of the previous district police superintendent Amund Andersen Øwre (?-?). Mads and his wife had three children, amongst them, a son, Amund Madsen (1699-1753).

Amund Madsen was also the district police superintendent and farmer. He married Ingeborg Bardosdatter (1715-1799). She was the daughter to Bardo Henriksen Vestreim. They called themselves Øwre after the farm. They had eight children. Two of them, Henrik Øwre (1726-1799) and Peder Leth Øwre (1747-1802), had descendants that married into the Ålesund branch of the Rønneberg family. Raphael Leth was present at Peder’s baptism. It’s more then likely that Peder got the middle name Leth from him.

Henrik and Peder both went to Molde. They were both officials in Molde and well known in the city.

Henrik married Elisabeth Blom (1740-1817). Their son, Andreas Blom Øwre (1761-1820), was also an official in Molde. He married Anna Helsing Paus (?-?) and they had a daughter Anna Johanne Øwre (1801-1887).

Peder married Mette Susanne Jalles (1759-1849). She was the daughter of Peder Adamsen Jalles (1720-1795) and Ulrikke Antoinette Eeg (1722-?). They were blessed with three children. One of them was Peder Jalles Øwre (1788-1851). He started the pharmacy Svaneapoteket in Ålesund and was also the mayor of the same town. Peder married Karen Spliid Møller (1800-1880) the daughter of Jens Worm Møller (1773-1813) and Louisa Augusta Baade (1788-1813). Peder and Karen’s daughter, Jensine Wilhelmine Øwre (1828-1908), married Christian Johnsen (1828-1893) and they had a boy named Jørgen Anthon Johnsen.

When Peder Leth Øwre (1826-1883) died without any children Jøren inherited his uncle’s estate. Jørgen then took his mother’s maiden name, and called himself Jørgen Anthon Johnsen Øwre. He married Anna Marie Dedekam (1860-1885) and Dagny Johnsen Dedekam Øwre was born.

The relationship between the two children is that Dagny Johnsen Dedekam Øwre is Anna Margrethe Holmboe’s 3rd cousin, twice removed. The relationship leads to a new relationship that was previously not known. An uncle is suddenly also a sixth cousin. But the new relationships are another story.

Owner of originalPer Rønneberg Bremnes
Date1 Dec 2008
Linked toHolmboe, Anna Margrethe; Olsen, Mads; Øwre, Dagny Johnsen Dedekam; Øwre, Henrik Madsson; Øwre, Peder Amundsen Leth
Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources