Histories

» Show All     «Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40» Next»     » Slide Show

Letter from Arne Rønneberg to Natal Rønneberg dated 12 Jun 1912 In Norwegian followed by a translation into English.12 Juni 1912

Herr Nathal Rønneberg
Chicago, Ill.

Kjære bror,

Jeg håber du har modtaget mit brev, som jeg skrev for et par dage siden.
Idag er der ikke synderligt nyt at meddele. Streiken vedvarer uforandret. Ligeledes den store maskinist streik. Jeg har idag kjøbt en brystnål til Miss St. John og sendt dette i posten. Jeg sendte det til din adresse, for det tilfælde at der skulde være nogen told at betale, om du vilde betale dette, så at hun ikke får nogen udgifter på den. Den var en af de nyeste som blev lavet her, så jeg tror hun vil synes om den. Du nå hilse så meget fra mig, og bede hende modtage den som en present fra os, og samtidig sender jeg hende hilsener og den bedste tak for det arbeide og bryderi hun havde mens jeg var der. Jeg har desverre ordnu ikke kunnet finde papirene på stolen, men så snart jeg finder dem skal jeg sende dem til dig.
Jeg håber du har modtaget de hefter jeg sendte dig over forrentningen. Jeg håber du nu snart skriver et brev til mig og fortæller hvordan dere har det. Hvordan liker du dig i den nye kontorbygning, og har dere fået ind meget nyt arbeide siden jeg reiste? Du må hilseWestcott og de andre. Hvordan går det med Westcott? Har han det travelt på kontoret, eller stoller han meget med de meget omtalte hurtiggående motorbåde? Med de venligste hilsener til eder alle fra os alle forbliver jeg.

Din bror Arne

Translation into English
12 June 1912


Mr Nathal Rønneberg
Chicago, Ill.

Dear brother,

I hope you have received my letter, which I wrote a few days ago.
Today there is nothing new to report. The walkout continues unchanged just like the big machinist strike. Today I’ve bought a brooch for Miss St. John and sent this in the mail. I sent it to your address, so if by accident there is more obligation to pay, will you pay it, so that she will not be charged any tariff for the gift. It was one of the newest that was made here, so I think she will like it. Would you please say hello to her from me and tell her to accept it as a gift from us. And at the same time I sending happy greetings and the best thanks for the work and bother she had while I was there. I, unfortunately, have not been able to find the papers for the chair, but as soon as I can find them, I will send them to you.
I hope you've received the attachment (accrued interest I think) I sent you about the company. I hope you will soon write a letter to me tell how things are going. How do you like it in the new office building, and have you gotten a lot of new work after I left? Please say hello to Westcott and the others. How is it going with Westcott? Is he busy in the office, or is he occupied with the much talked about fast motorboats? With the friendliest regards to you and all from all of us.

Your brother Arne

Owner/SourceSkip Ronneberg
Linked toRønneberg, Arne; Rønneberg, Nathal Thorsen

» Show All     «Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40» Next»     » Slide Show
Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources